Välkommen till Gävle Psykoterapimottagning!


Här i hjärtat av Gävle samverkar en grupp legitimerade psykoterapeuter med olika bakgrund och specialistinriktningar. Vi tar emot enskilda vuxna, barn och unga, par och familjer för alla typer av psykoterapier och samtalsstöd. Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (PDT), affektfokuserad psykoterapi (APT och ISTDP), schematerapi , EMDR samt par- och familjeterapi. Har du svårt att ta dig till mottagningen? Psykoterapi online på krypterad plattform kan genomföras efter överenskommelse med respektive psykoterapeut. Vi har primärvårdsavtal med Region Gävleborg och tar emot remisser från Psykoterapibedömningsenheten.
Vi erbjuder också olika typer av handledning och utbildning inom psykoterapeutisk och människovårdande verksamhet. Handledning och utbildning kan även ske online!


Gävle PsykoterapimottagningInteriörGävle Psykoterapimottagning

Det är vi som är
Gävle Psykoterapimottagning

För tidbokning, se kontaktuppgifter under respektive psykoterapeut eller genom info@gavlepsykoterapi.se


Katarina Angermund

Legitimerad psykoterapeut/socionom
Handledare och lärare i psykoterapi

Katarina har 30 års erfarenhet från arbete med ungdomar och vuxna med psykisk ohälsa. Katarina är legitimerad psykoterapeut inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och hon är också diplomerad handledare och lärare i psykoterapi. Hon har idag handledar- och utbildningsuppdrag på psykoterapiutbildningar, inom psykiatrisk och annan specialistverksamhet inom hälso- och sjukvård samt inom kriminalvården. För mer information se även angermundkbt.se.

Tar emot remisser från Region Gävleborg.

För kontakt:
0707135252
katarina@gavlepsykoterapi.se


Rebecca Giardina

Legitimerad psykoterapeut/socionom
Handledare och lärare i psykoterapi

Rebecca har mer än 20 års erfarenhet av behandlingsarbete inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Som psykoterapeut arbetar hon främst med psykodynamisk och affektfokuserad psykoterapi (APT), EMDR samt med par- och familjeterapi. Rebecca är diplomerad handledare och lärare i psykoterapi och har för närvarande handledaruppdrag på psykoterapiutbildningar, inom psykiatrisk och annan specialistverksamhet inom hälso- och sjukvård samt inom missbruksbehandling. För mer information se även giardina.se samt affekta.se.

Tar emot remisser från Region Gävleborg.

För kontakt:
0702565795
rebecca@gavlepsykoterapi.se


Therese Lindmark

Legitimerad psykoterapeut/socionom & leg. sjukvårdskurator

Therese har över 20 års erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och vuxna bl a inom barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, primärvård och slutenvård. Therese arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och tar emot enskilda barn, ungdomar och vuxna i psykoterapi samt även par och familjer. För mer information se tlterapi.se

För kontakt:

0736268650
therese@gavlepsykoterapi.se


Helena Thorberg

Legitimerad psykoterapeut/socionom

Helena har 30 års erfarenhet av behandlingsarbete inom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst. Helena arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT) och hon har specialistkompetens inom schematerapi. Helena tar emot enskilda, ungdomar och par i psykoterapi.

För kontakt:
0739812369
helena@gavlepsykoterapi.se


Ulrika Malmlöf

Legitimerad psykoterapeut/socionom

Ulrika har 30 års erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och vuxna inom socialtjänst  och barn- och ungdomspsykiatri. Som psykoterapeut arbetar hon med kognitiv beteendeterapi (KBT) och har specialistkompetens inom traumafokuserad terapi (PE och TF-KBT). Ulrika tar emot enskilda ungdomar, vuxna, par och familjer i psykoterapi. 

 För kontakt:

0730401477

ulrika@gavlepsykoterapi.sePsykoterapi

Vi erbjuder effektiv och evidensbaserad psykoterapeutisk behandling för bland annat:

Oro, ångest, fobier och tvång
Nedstämdhet och depression
Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
Stress, utmattning och sömnproblem
Kris, sorg och trauma
Relationsproblem
Problem i par- och familjekonstellationer
Tandläkarrädsla
Psykosomatiska besvär
Problem i samband med neuropsykiatriska funktionsvariationer
Ätstörningsproblematik

Våra psykoterapier vilar på kognitiv beteendeterapeutisk, psykodynamisk, affektfokuserad och systemisk grund. Läs mer om våra psykoterapimetoder i avsnittet nedan.

Handledning och utbildning

Våra diplomerade handledare i psykoterapi erbjuder olika former av psykoterapihandledning, både i grupp och individuellt. Vi handleder på psykoterapiutbildningar samt ger yrkes-, chefs- och verksamhetshandledning. Handledning kan dels ske på plats i våra lokaler (för grupper om max 6-8 personer) samt på plats hos er. Varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera ert behov!
Utbildningar kan också skräddarsys och erbjudas till exempelvis psykoterapiutbildningar, arbetsplatser eller inom hälso- och sjukvård. Våra handledare är socionomer och psykolog med specialistutbildningar inom KBT, psykodynamisk terapi, schematerapi, affektfokuserad terapi (AFT och ISTDP) och familjeterapi. Det finns också stor erfarenhet av arbete med funktionsvariationer inom NPF, missbruk, psykiatriska tillstånd och diagnostik samt ätstörningsproblematik och vi har även kompetens inom medveten närvaro, stresshantering och självmedkänsla, vilket är viktiga färdigheter inom människovårdande yrken. Välkommen att kontakta oss för att diskutera just ert behov!

  Priser psykoterapi

  All psykoterapi kan också erbjudas på engelska!


  Första besök 90 min
  1800,00 SEK
  Psykoterapi 45 min
  1100,00 SEK
  Psykoterapi 60 min
  1450,00 SEK
  Blockterapi 3 tim
  4400,00 SEK


  Parterapi 90 min
  2200,00 SEK
  Familjeterapi 90 min
  2200,00 SEK
  Onlineterapi 45 min
  1100,00 SEK
  Telefonterapi 30 min
  700,00 SEK


  Hitta hit

  Gävle Psykoterapimottagning ligger mitt i centrala Gävle vid Rådhusesplanaden.

  Norra Rådmansgatan 8 C, 803 11 Gävle

  info@gavlepsykoterapi.se

  Måndag-fredag: 8:00-17:00