Familjeterapi

Familj är ett begrepp som är lika vitt som antalet människor, men exempel på olika konstellationer i en familjeterapi kan vara par, föräldrar och barn, enbart föräldrar, syskon (barn eller vuxna) samt också utvidgade familjer och viktiga andra. Utgångspunkten är att det finns kommunikativa problem som måste adresseras och i en familjeterapi jobbar terapeuten för att alla ska få en röst och få uttrycka känslor och behov samt för att en ökad förståelse och medkänsla för varandra ska skapas. Terapeuten kan använda sig av så kallade reflekterande positioner, som innebär att man stimulerar lyssnandet genom att låta en person i taget få komma till tals, medan de/den andra lyssnar, vilket i sin tur minskar tidigare konfliktmönster och ökar empati och förståelse för varandra.