Psykodynamisk psykoterapi - PDT

Psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsnamn för terapier som bygger på psykoanalytisk teori, utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Grundantagandet är att du tillsammans med din terapeut utforskar hur tidiga upplevelser format den du är idag så att du bättre kan förstå dina känslor, handlingar och relationsmönster. Psykodynamisk psykoterapi är framför allt en insiktsterapi, där hypotesen är att ju mer man vet om varför, desto större handlingsutrymme erövras idag.

Tillsammans med din terapeut utforskar du känslor och upplevelser och sätter dem i ett sammanhang, som i sin tur gör att du blir mer accepterande gentemot dig själv.