Schematerapi

Schematerapi är en vidareutveckling av traditionell KBT med inslag av anknytningsteori, gestaltterapi och psykodynamisk terapi. Den är lämplig vid mer komplex problematik, där KBT inte tillräckligt fångar in hela problematiken.  Ett schema är en metafor för vad vi lärt in om oss själva och omgivningen och hur vi lärt oss hur vi bäst hanterar situationer. Utgångspunkten är att om vi under uppväxten regelmässigt frustreras i våra känslomässiga behov, så skapas ett obehag som vi måste hantera efter bästa förmåga, som är förknippade med kamp/flykt. Dessa så kallade dysfunktionella scheman är således ett schema som formats under uppväxten som led av behovsfrustration i nära relationer och som uttrycks regelmässigt i situationer där det inte längre är påkallat. Tidiga dysfunktionella scheman bidrar till formandet av destruktiva livsmönster och därmed ofta del i förekomst av psykisk ohälsa. Genom att tillsammans med din psykoterapeut utforska och förstå dessa scheman, ökas förståelsen och självmedkänslan, vilket i sin tur skapar större handlingsutrymme idag.