Kognitiv beteendeterapi - KBT

Kognitiv beteendeterapi grundas på inlärningsteori, som handlar om hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön samt kognitiv teori, som handlar om hur tankar påverkar känslor och handlingar. I KBT jobbar man med att kartlägga och förändra tankemönster som påverkar känslormönster och handlingar och vice versa.

Tillsammans med din terapeut jobbar du med att förstå och kartlägga tanke-, känslo- och beteendemönster på ett strukturerat sätt och jobbar efter ett tydligt fokus. Hemuppgifter mellan sessionerna är också en central del i psykoterapin.