Affektfokuserad terapi

Affektfokuserad psykoterapi är psykodynamiska korttidspsykoterapimetoder som har sin grund i anknytningsteori, kognitiv teori, psykoanalytisk teori och emotionsteori. Det finns flera varianter av affektfokuserad terapi, på mottagningen erbjuder vi APT (Affect Phobia Therapy) och ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy), Båda terapiformerna utgår från att vi människor historiskt lärt oss att vissa känslor och behov antingen skrämt oss, varit icke önskvärda eller på annat sätt gjort att vi utvecklat en ångest eller fobi för att både känna och uttrycka dessa känslor och behov. Istället lär vi oss att göra andra saker (bli arg istället för ledsen, dra sig undan istället för att vara nära), som på lång sikt kan bli ett känslomässigt och relationellt problem. I en affektfokuserad terapi jobbar du fokuserat med din terapeut med att kartlägga, förstå, ta på allvar och i förlängningen uttrycka grundläggande känslor och behov, vilket också innebär att du tränar aktivt mellan sessionerna. Ett viktigt element i en affektfokuserad terapi är att öka självmedkänslan och acceptansen kring att känslor och behov är viktiga och allmänmänskliga.